Pedagógusok

Intézményvezető:
Pokol Miklós

Intézményvezető helyettesek:

Dr. Korponainé Móré Ágnes

Tercza Zsolt

Sorszám    Pedagógus neve                        Tanított szak, szakpár

1.                 Bátyiné Nagy Éva                        tanító, ének-zene

2.                Berencsiné Petykó Mária            magyar nyelv és irodalom

3.                Borkóné Csernyi Gabriella          tanító

4.                Csukáné Dudics Gabriella           tanító, matematika

5.                Dobrai- Molnár Henriett               tanító

6.                Dolhai Gábor                                technika és tervezés, digitális kultúra

7.                 Dolhai Zsóka                                tanító 

8.                Dr. Korponainé Móré Ágnes        magyar nyelv és irodalom

9.                Eszterhai József                           tanító

10.               Fülöp Árpádné                             testnevelés

11.                Gönczné Gyarmati Krisztina        testnevelés

12.               Gyüréné Gyarmati Viola              tanító

13.                Hegyes Gábor                             angol nyelv

14.               Hegyesné Csimbók Anita            angol nyelv, ének-zene angol nyelven, 
                                                                          rajz angol nyelven, matematika

15.               Hódos Józsefné                           tanító

16.               Hornyák-Sipos Melinda                tanító

17.                Horváth Ágnes Katalin                 fejlesztés

18.               Ivánkóné Harcsa Julianna            tanító

19.               Józsa-Vincze Gyöngyi                  angol nyelv

20.              Kerezsi Béláné                              anygol nyelv, történelem, 
                                                                          történelem angol nyelven

21.               Király Judit Mária                          magyar nyelv és irodalom, angol nyelv

22.              Királyné Simon Edit Katalin           testnevelés, biológia

23.              Klicsu Nikoletta                              tanító

24.              Kurucz Hajnalka                             matematika, digitális kultúra

25.              Lukácsné Tulipán Tünde               tanító

26.              Major Attiláné                                 tanító

27.              Makayné Gonda Erika                    tanító

28.             Molnár Lajos                                    tanító

29.             Molnárné Ivánkó Éva                      kémia, biológia, természetismeret

30.             Nagy Katalin                                    tanító

31.              Nagy Norbert                                  kémia

32.             Papp Andrea                                   angol nyelv, történelem, 

                                                                            történelem angol nyelven

33.             Péter Tibor                                       testnevelés, biológia

34.             Pokol Miklós                                     ének-zene, történelem

35.             Csikós Mónika                                  tanító

36.             Reményi Józsefné                            matematika, fizika

37.              Rétfalvi Erika                                     matematika, angol nyelv

38.              Révész Katalin                                  tanító

39.              Szürösné Hegedűs Tímea               tanító, angol nyelv, ének-zene angol                                                                                               nyelven, rajz angol nyelven

40.              Ténai Nóra                                        magyar nyelv és irodalom, angol nyelven