Beiskolázás

Két tanítási nyelvű képzés

A nyelvtanulás új lehetőségei a Váriban: Indul a két tanítási nyelvű képzés!

Élő idegen nyelv tudása nélkül számunkra nem létezhet európaiság, s kizárt, hogy az európai oktatási rendszerekbe bekapcsolódhassunk. Világszerte keresik az idegen nyelv hatékonyabb elsajátításnak különböző lehetőségeit, s eljutottak azokhoz a "rejtett tartalékokhoz", amelyek a gyermekkori nyelvi fogékonyságban rejlenek.Ezeknek a követelményeknek kiválóan megfelel az az oktatási forma, amelyben az idegen nyelv tanítása első évfolyamon kezdődik, emelt óraszámban.
2017 szeptembere jelentős mérföldkő intézményünk történetében, hiszen hivatalosan elindul a két tanítási nyelvű képzés. Tanulóink nagy részét a magyar - angol két tanítási nyelvű speciális tanterv szerint oktatjuk majd. Ez azt jelenti, hogy heti 5 angol óra mellett a pedagógiai programunkban meghatározott tantárgyak egy részét is angolul fogjuk tanítani. Célunk, hogy az anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlesszük, a gyerekeket megtanítsuk az idegen nyelven való tanulásra, képessé tegyük őket az idegen nyelvű információk feldolgozására, nyelvtudásuk aktív használatára.A két tanítási nyelvű program lényege a gyerekek motiválása, megnyerése a nyelvtanulás számára. A kicsik az első évfolyamon még nem tanulnak angolul írni és olvasni, a nyelv oktatása szóbeli és vizuális eszközökre támaszkodik. A készségtárgyak vonzó tevékenységekkel párosulnak: játékok, dalok, mondókák, mesék, rajzok, szerepjátékok és szituációk segítik a nyelvtanulást. Később megvalósul a tantárgyak közötti koncentráció, az új információk és témák sokasága által a környezetismeret, művészettörténet, történelem és az angol kultúra oktatásának bevezetésével jelentősen gyarapszik a tanulók szókincse. A magas óraszámnak köszönhetően nyolcadik év végére a diákok nyelvtudása várhatóan eléri a B2 szintet, így többségük sikeres középfokú nyelvvizsgát tehet. A program segít abban is, hogy tanulóink elsajátítsák a különféle nyelvtanulási technikákat, megismerjék saját tanulási stílusukat, így könnyebbé válik más idegen nyelvek elsajátítása.
Az idei tanév - nagy örömünkre - a felkészülés éve: mostani elsőseink kétharmada emelt szintű előkészítő nyelvi csoportba jár. Ők heti 5 órában tanulják az angol nyelvet, eddigi tapasztalataink szerint nagy lelkesedéssel. Újdonság, hogy idegen nyelvi lektorral találkozhatnak a gyerekek heti egy alkalommal, hiszen nagyon fontos, hogy a célnyelvet anyanyelvként beszélő személy tegye még közelebbivé, autentikusabbá a nyelvtanulást, fejlessze a kiejtést, közelebb hozza a célnyelvi kultúrát kicsikhez és nagyokhoz egyaránt.Bár a nyelvtanulás első osztályban még nem kötelező, nálunk azoknak az elsős gyerekeknek is lehetőségük van ezt elkezdeni, akik heti 1 órában szeretnének ismerkedni az angol nyelvvel.
A két tanítási nyelvű csoportok kialakításának első lépéseit is megtesszük ebben a tanévben. Játékos "Törpsuli" iskolaelőkészítő (képességmérő) foglalkozásokon szeretnénk megismerkedni a leendő elsős gyerekekkel. A képességméréssel segíteni szeretnénk a szülőknek a gyermekük számára ideális képzési forma (két tanítási nyelvű, manó-matek) kiválasztásában.Bízunk abban, hogy a nyelvtanulás öröme az első tanítási naptól az utolsóig elkíséri diákjainkat, sőt, felnőttkorra is megmarad. Sok sikert kívánunk mindenkinek!

Angol nyelvi munkaközösség