EFOP-3.2.5-17-2017-00002

KISVÁRDAI TANKERÜLET KÖZPONT

EFOP-3.2.5-17-2017-00002

A Kisvárdai Tankerületi Központ sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programon belül a "Pályaorientációs tevékenység Kisvárdán és vonzáskörzetében "című projekt megvalósítására.

A projekt célja a pályaorientáció, kiemelten a matematikai, a természettudományos, a műszaki és az informatikai kompetenciák fejlesztésére.

A fejlesztés fő célja a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. További cél a tanulók, a szülők és a pedagógusok pályaválasztással, pályaorientációval kapcsolatos ismereteinek a növelése.

A projekt céljai

A tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, az ehhez szükséges készségek elsajátításának, és így a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása érdekében. (részvétel a pályaválasztási eseményekben; pályaválasztással/pályaorientációval kapcsolatos rendezvény, amely szülői szemszögből kerül megvilágításba);

A tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, kiemelten fókuszálva az MTMI (matematikai, természettudományos,műszaki és informatikai) területek népszerűségének növelésére a köznevelés intézményrendszerében(vetélkedők, versenyek, szakkörök; részvétel a középiskolák pályaorientációs napján; középiskolás tanulók részvétele a felsőoktatás pályaválasztási programjaiban; felsőoktatásban működő laborok meglátogatása);

A pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének támogatása (pedagógus-képzések, tapasztalatcserék; a pedagógusok motivációs tevékenységét segítő taneszközök beszerzése).

A fejlesztés eredményei jó alapokat nyújthatnak a programban részt vevő tanulók számára a tudatos felnőttkori életpálya-építéshez és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvételhez.

A projektet megvalósító köznevelési intézmények

Demecseri Oktatási Centrum Szakgimnázium,Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Kemecsei Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ófehértói Általános Iskola

Ölbey Irén Általános Iskola (Döge)

Somogyi Rezső Általános Iskola (Kisvárda)

Vári Emil Általános Iskola (Kisvárda)

Vásárosnaményi II.Rákóczi Ferenc Gimnázium

Vásárosnaményi Eötvös József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

A projekt címe:

Pályaorientációs tevékenység Kisvárdán és vonzáskörzetében

A szerződött támogatás összege:

97 555 936 Ft

A támogatás mértéke:

100%

A projekt tervezett befejezési dátuma:

2019.szeptember 1.

A projekt azonosító száma:

EFOP-3.2.5-17-2017-00002

A pályázatról bővebben az alábbi elérhetőségen lehet tájékozódni: https://www.palyazat.gov.hu/efop-325-17-plyaorientci-kiemelten-az-mtmi-kszsgek-s-kompetencik-fejlesztse-a-kznevels-rendszerben-1


Az EFOP-3.2.3-17-2017-00002 azonosítószámú "PályaOrientációs Tevékenység Kisvárdán és Vonzáskörzetében" elnevezésű Projekt keretében 20 tanuló és 1 pedagógus ellátogatott 2018. május 11-én a Csodák Palotájába.

Nagy várakozással indultunk el korán reggel Budapestre a Csodák Palotájába. Mivel lakóhelyünk távol van a fővárostól, így nagy segítség volt tanulóink számára a pályázat által nyújtott utazási támogatás és a belépők előzetes megrendelése. A Csodák Palotája nagyon jó helyszíne a természettudományos témák megszerettetésének, elmélyítésének és az elméleti ismeretek megtapasztalásának játékos, interaktív keretek között. "Még sosem voltam a Csodák Palotájában. Az Űrállomás interaktív kiállítás nagyon szuper volt." (Kapdos Levente 6.o.) A gyerekek érdekesnek és szórakoztatónak találták a kreatív játékokat. Az illúziók világában a végtelenség érzetébe kóstolhattak bele. Megtapasztalhatták, hogy Newton felfedezései nem is olyan érthetetlenek. A nap egyik legemlékezetesebb programjának az Öveges terem előadása bizonyult. "Nagyon tettszettek a kisérletek, különösen a folyékony nitrogénbe tett lufis."(Kurucz Nimród 3.o.) Az előadó az elektromosság, a hőtan és a mechanika témaköreiből mutatott be érdekes kisérleteket úgy, hogy a gyerekek közül választotta ki a segítőit. A logikai képességeiket is próbára tehették az ördöglakatok és kirakójátékok segítségével.


Minecraft szakkör

Cél, hogy a tanórán kívűli, fakultatív keretek között az algoritmikus gondolkodás, valamint a számolási és számítási készségek fejlődjenek.


MTMI kompetenciák fejlesztését elősegítő internetes vetélkedő

Elindult iskolánkban az interaktív, illetve virtuális térben megvalósított, életpálya építéséhez kapcsolódó internetes vetélkedő.


MTMI szakkör felső tagozatos tanulók részére

MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkör.


MTMI tematikus idegen nyelvű (angol) mentorálás hallgatók bevonásával

MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkör.


Műhelymunka a pedagógusok pályaorientációs felkészültségének növelése érdekében

Az iskolákban tanító pedagógusok pályaorientációs felkészültségét szolgáló továbbképzés iskolánkban.


Siker kulcsa program

Immár második alkalommal nyílt lehetőség arra, hogy iskolánk egykori tanulóinak beszámolóját meghallgassuk középiskolai pályafutásukról. Nagy érdeklődés mellett megtartott élménybeszámolókon az iskola tanulói kérdéseket tehettek fel a beilleszkedéssel és a tehetséggondozás lehetséges formáival kapcsolatban. 


Pályaválasztási konferencia

A konferencián részt vettek a kisvárdai középiskolák képviselői, vezetői, a szülők és az érdeklődő gyerekek egy része. Minden intézmény bemutatta a továbbtanulással kapcsolatos lehetőségeket. Az előadások után az érdeklődők kérdéseket tehettek fel az előadóknak. A rendezvényen öt intézmény képviseltette magát és adta át irásos ismertetőjét a jelenlévő érdeklődőknek. 


Utazó planetárium


Megyei pályaválasztási kiállítás

Intézményünk a Somogyi Rezső Általános Iskolával, valamint a Dögei Általános Iskolával közösen részt vett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pályaválasztási kiállításon. A rendezvényen a megye összes középiskolája képviseltette magát. A tanulók a különböző iskolai kiállítási helyszíneken kipróbálhatták az egyes szakmákkal kapcsolatos fogásokat, kérdezhettek az intézmények képviselőitől.


Tisza-tavi Ökocentrum látogatás

A "Pályaorientációs tevékenység Kisvárdán és vonzáskörzetében" EFOP-3.2.5-17-2017-00002 pályázat keretében belül, Tisza-tavi Ökocentrum látogatásán vettek részt diákjaink május 24.-én Poroszlón
.
Az Ökocentrum turisztikai- és rendezvényközpont, amely egy helyen gyűjti össze és tárja látogatói elé a Tisza-tó és a Tisza-völgy természeti kincseit, bemutatva Magyarország második legnagyobb tavának gazdag élővilágát. Szórakoztató módon, modern, interaktív szemlélettel, játékosan tárult elénk a táj gazdag élővilága, ezzel hívva fel a figyelmet a természet kincseinek megőrzésének fontosságára.

Zubályné Szendrei Judit


Minecraft Klub

Az informatika, a programozás világának megismerése, sokak szerint a sikeres jövő záloga. A problémamegoldó és cselekvésre ösztönző magatartás a legkedvezőbb az olyan oktatási formánál, ahol a diákokat nem ingerszegény környezettel kell körül venni, hanem olyan feladatokkal ellátni, melyekkel saját maguk fejleszthetik készségeiket. Ilyen játékos program a Minecraft. A szakkör célja a programozás megkedveltetése a tanulókkal már fiatal korban. Az algoritmikus játékfeladatok segíti őket a programozás alapjainak elsajátítására. Ez a játék megfelelő alapot nyújt a későbbi programozói gondolkodáshoz és feladatmegoldáshoz.


Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és 
kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében 

A fő cél a pályaorientáció megerősítése a köznevelési intézményrendszerben, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák (MTMI) választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztése.


Nyári Napközis tábor a Váriban

Alig kezdődött el a vakáció, a Vári Emil Általános Iskolát újra vidám gyerekzsivaj népesítette be június 24. -június 28. között.

Nyári napközis táborunkba vártuk vissza 249 tanulónkat, melynek programjai az EFOP 3.3.5.-17-2017-00027 pályázat keretein belül valósultak meg.

A tábor fő célja az volt, hogy egy élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környezetben a napközis, tematikus iskolai közösségi program megvalósítása során a gyermekek számára a tanulás közösségi élménnyé váljon.

Ennek jegyében igyekeztünk minél színesebb, élményekben gazdag programot biztosítani a művészeti nevelés témamodul keretén belül.

A hét során fontos szerepet kapott az emberismeretre, önismeretre nevelés. Nagy sikert arattak a csapatépítő-, közösségformáló- és önismereti játékok. Mivel a játéknak hatalmas a személyiségfejlesztő-, feszültségoldó hatása, mindezek mellett örömforrás, így a jó hangulat garantált volt a hét folyamán.

Az Oktatási Hivataltól kapott ajándéktárgyakat (kulacs, toll, tornazsák) boldogan vették birtokba a résztvevők. A Csodaszarvas programfüzet minden korosztály számára érdekes és gondolkodtató feladatokat tartalmazott, melyet a hét folyamán többször is örömmel vettek kezükbe a gyerekek és lelkesen oldották a feladatait. A sporteszközök és kreatív csomagok pedig a kikapcsolódást és a szabadidő hasznos eltöltését segítették. A tevékenységek során észrevétlenül fejlődött figyelmük, kreativitásuk, problémamegoldó gondolkodásuk. Igazi összetartó kis csapatokká kovácsolódtak.

A hét során a táborlakókat hírességek is meglátogatták. Szirota Jennifer dalaira énekeltek, táncoltak, a kisebbek lelkesen tapsoltak. Katus Attila pedig nemcsak jól átmozgatta, de egészséges életmód tanácsokkal is ellátta a lelkes gyerekcsapatot. Ne feledkezzünk meg a zenés bábszínházi előadásról, ahol Holle anyó története elevenedett meg szemünk előtt, valamint a drámajáték foglalkozásokról, ahol a tábor apraja -nagyja szívesen kapcsolódott be a feladatokba, és a verszenei koncertről, ahol magyar költők megzenésített verseit hallgathattuk interaktív módon.

A mozgás mindennap kiemelt szerepet kapott a programban. Részt vettünk csoportos aerobikfoglalkozáson, akadálypályán bizonyíthatták ügyességüket és rátermettségüket, tánckoreográfiákat készíthettek táncpedagógus vezetésével, karaoke partin énekelhettek és táncolhattak, sor- és váltóversenyen mérhették össze gyorsaságukat egymással, de a floorball is kedvelt tevékenységük volt.

A kreatív kézműves foglalkozásokon igazi remekművek születtek, a bohókás vetélkedőn pedig a móka és a kacagás kapta a főszerepet.

Az egyik délután ellátogattunk a várba, ahol a fák nyújtotta hűvösben jól esett a piknikezés, majd meglátogattuk a kisvárdai Várda Labdarúgó Akadémia stadionját. Mindennapra jutott érdekes és izgalmas program, melynek köszönhetően a hét végére kellemesen elfáradtunk. Az együtt átélt élmények során a gyerekek közelebb kerültek egymáshoz, új barátságok születtek. Tartalmas, izgalmas hetet tölthettünk el a tematikus táborban.

Az egy hét hamar elszaladt, de a vidám emlékek örökre megmaradnak.


Pályaorientációs pályázat értékelése a kisvárdai Vári Emil Általános Iskolában

A Vári Emil Általános iskola is részt vett a 2019. augusztusában lezáruló EFOP-3.2.5-17-2017-00002 sz. Európai Uniós pályázati projektben. A projekt cím: "Pályaorientációs tevékenység Kisvárdán és vonzáskörzetében" volt. A pályázati cél a természettudományos, matematikai, informatikai tudás és kompetenciák bővítése volt. A kapcsolódó pályázati programok kifejezetten ezt a célkitűzést szolgálták. Nem titok, hogy a programokban rejlő pályaorientációs célkitűzések pedig a munka-erőpiaci részvétel sikerességét kívánják elősegíteni.

A felső tagozatos korosztály számára nagyon hamar megjelenik az a kérdés: hogy tanuljak tovább? A korosztály egyik jellemzője (némileg persze érthető okokból) a döntés halogatása. Ezért nagyon sokan választják a szakképzettséget nem nyújtó hagyományos gimnáziumi lehetőségeket. A kelleténél többen vannak olyan szülők és gyerekek, akik nem tudnak, és nem akarnak viszonylag korán elköteleződni valamely szakma, termelő ágazat irányába. Ennek egyik valószínű oka lehet az is, hogy nincsenek megfelelő ismereteik saját képességeikről. Ezen segítettek a pályázat különböző ismereteket is felmérő, kipróbáló lehetőségei. Bebizonyítva azt, hogy igenis, általános iskolás korban is mérhető egy-egy képesség, orientáció.

Az egyik ilyen lehetőség volt a megyei pályaválasztási kiállítás meglátogatása. A megy minden potenciális szakmai képzőhelye megmutatta magát és hála a felkészült szakmai tanároknak, oktatóknak, valamint a bemutatón résztvevő, szakmát tanuló gyerekeknek, ez az interaktívnak is nevezhető kiállítás nagyon népszerű volt tanulóink körében.

A pályázattal kapcsolatos feladatunk volt, hogy megszervezzük az érintett korosztályok számára a pályaválasztási konferenciát. Ezen a 7-8 osztályos gyerekek és szülei vehettek részt. A meghívott előadók pedig az általuk képviselt középfokú oktatási intézmények szakmai, képzési lehetőségeit mutatták be. Az előadások után került sor a személyes konzultációk bonyolítására is.

Ebbe a sorba illett bele az a diákok körében nagyon népszerű eseményre is, amely során egykori végzős, de még középiskolában tanuló váris diákokat "hívtunk vissza" akik a nálunk szerzett matematikai, természettudományos tudásuk középiskolai érvényesüléséről számoltak be nekünk. A személyes konzultáció lehetősége a közel azonos korosztálybeli gyerekek között nagyon sikeres volt.

Az egyik legfontosabb pályázati elem az informatikai tudás elmélyítése népszerűsítése volt. Köztudott, hogy a gyerekek nagyon sok időt töltenek számítógép, vagy okos telefon használattal. Ennek a tevékenységnek a produktívabb környezetbe történő terelését szolgálta az intézményünkben is megszervezett " Minecraft" szakkör. A szakkörhöz kötődő feladatok a játékosság mellett segítettek a konstruktív látásmód fejlesztésében is. A szakkör igen nagy népszerűségnek örvendett. További két szakköri formában is bővíthették természettudományos ismereteiket a tanulók. Az egyik ilyen lehetőség volt az angol nyelvű mentorálással végzett természettudományos szakkör, amelynek "lényege" az angol nyelv használata mellett a komplex természettudomány ismeretek használatának gyakorlása volt. A korábban már említett "Minecraft" szakkör népszerűségével vetekedett a robotika szakkör, amiről azt kell megjegyezni, hogy a látszatra bonyolult szerkezetek összeállításával a résztvevő diákok nagyon könnyen boldogultak, csupán azt sajnálták, hogy a pályázat végeztével az eszközöket vissza kell adni a pályázat szervezőjének

Kapcsolódott az informatikai kultúra fejlesztéséhez a több fordulós internetes vetélkedő is, amelynek feladatait csak megfelelő természettudományos jártasság alapján lehetett megoldani.

A környezetvédelem és a csillagászattal is foglalkozott az a csodálatos és helyben szerezett előadás, amit az utazó planetáriumnak köszönhettünk. A látványos 3D-es vetítés és a speciális környezet maradandó élményt jelentett a résztvevő gyerekeknek.

A pályázat különböző műhelymunkákhoz kötődő tevékenységek révén gyakorlati munkálkodásra késztette a gyerekek kijelölt csoportjait is. Voltak olyan szemléletes előadások, bemutatók is, amelyek viszont a szülőket készítették fel a továbbtanulással kapcsolatos problémák rugalmasabb megoldására.

A pályázati program természetesen "elérte" a pedagógusokat is, hiszen több olyan képzésre is sor került, ahol a pályaorientációs tevékenységre készítették fel a kollégákat.

Összességében megállapítható, hogy a pályázat több szempontból sikeres volt. Mind a diákok, mind a pedagógusok, szülők felé sikerült olyan ismerteteket eljuttatni, amelyek a későbbiek során hasznosíthatóak lehetnek a pályaválasztási tevékenység szervezésekor.

Pozitív hatásként említeném meg, hogy a pályázat megfelelő anyagi hátteret teremtett a programok bonyolításához, így az minden résztvevő számára mindenkor ingyenes volt. A szervező munkában résztvevő pedagógusok anyagi elismerése sem maradt el.

A pályázat programjai mintaként szolgálhatnak az intézményi pályaválasztási tevékenység színesítéséhez.

Tóth László szakmai asszisztens
Vári Emil Általános Iskola