Iskolánkról

Intézményünket, a Vári Emil Általános Iskolát 1982-ben alapították. A térség legnagyobb létszámú ilyen típusú iskolája, amely 2007 óta működik gesztor intézményként jelenleg egy tagintézménnyel, ez a Kossuth Lajos Tagintézmény. Ennek a tagintézménynek működik egy telephelye is (Várday István úti Telephely) amely halmozottan súlyos tanulók képzésével,nevelésével foglalkozik. Jéke Tagintézmény működtetése jelenleg szünetel.

Iskolánk alapvető pedagógiai filozófiája: mindenki tehetséges valamiben. Ezért szeretnénk, ha iskolánkban képességeinek megfelelően tanítványaink megtalálhatnák az egyéni fejlődés, kibontakozás lehetőségeit és ebből adódóan is jól éreznék magukat a váriban.

Fenntartónk és működtetőnk a Klebelsberg Tankerületi Központ. A fenntartónk által kiadott alapító okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása. E feladat megvalósításának érdekében intézményünkben nyolc évfolyamos általános iskola működik.

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért nevelő és oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik: kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését, ugyanakkor a tanórán és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását,

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből művelt, jól képzett, az életben boldogulni tudó embereket szeretnénk nevelni. Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, de nem változott a bennük munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felcseperedő kisvárdai polgároknak!