Oktatás

MANÓ- MATEK

A 2016/17. tanévtől a Vári Emil Általános Iskola a kor elvárásainak megfelelve, modern, digitális alapú, IKT központú matematikai tehetséggondozó programot indított Manó-Matek néven, az első-negyedik évfolyamon. A szülők felismerve ennek az oktatási formának előnyeit, kérhetik gyermekük felvételét a programba, hogy heti egy-egy alkalommal az informatika laborban, kizárólag digitalizált módszerekkel is tanulják a matematikát.

A digitális tananyag a NAT elvárásainak megfelelő, interaktív. Használatával aktív résztvevővé és felfedezővé válhat a kisdiák. Nemcsak láthatja, hanem változtathatja kedve szerint a feladatokat, készíthet egyedi feladatmegoldásokat és felfedezhet egyedi összefüggéseket. Teheti mindezt életkorának megfelelő, játékos tanulási környezetben, ahol kielégítheti kíváncsiságát és kiélheti kreativitását.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy:

- A diákok jobban tanulnak az új, modern, a kor szellemének megfelelő oktatási környezetben.

- A tanulás kevesebb idő alatt hoz jobb eredményt.

- A diákok nagyobb kedvvel dolgoznak.

- A számítógéphez való viszony pozitívan változik azt megtapasztalva, hogy tanulási segédeszközként használják.

A kezdeményezés hosszú távú célja, hogy a résztvevő kisdiákok megszeressék a matematikát, motiváltabbak legyenek a tárgy tanulása során. Megalapozzák az eredményes továbbtanulásukat, ezáltal sikeres felnőttekké váljanak.

Bogárné Sztoborán Edit, Révész Katalin
                                                                                                       pedagógusok