Művészetek

A művészeti nevelés programja

Művészeti nevelés

A mai gyermekek rendkívül nyitottak az alkotótevékenységre. Ennek köszönhetően hatékony osztálytermi munkát végezhetünk, ha a tanulást és hobbit kreativitással ötvözzük náluk. A kreativitást ugyanis alkotóművészetként foghatjuk fel, mely által felkelthető a gyermekek érdeklődése a tantárgyi tartalmak irányába.

Mely területeket fejleszti a gyermekekben a művészet

 • kreativitás
 • kezdeményezőkészség
 • termékeny képzelőerő
 • érzelmi intelligencia
 • belső erkölcsi iránytű
 • kritikus gondolkodás képesség
 • önállóság
 • gondolkodás és a tett szabadsága

Hogyan fejleszti a gyermekeket?

A művészetre nevelés sokféleképpen hozzájárulhat a diákok fejlődéséhez:

 • Személyiség - és társas készségek fejlesztése: a művészetek ugyanis alkalmasak lehetnek arra, hogy oldják a teljesítményszorongást vagy a szerepléstől való félelmet - a művészetre nevelés tehát lehetőséget ad arra, hogy ezeket megelőzzük, vagy komplex módon kezeljük.
 • Motiváció: érdekesebbé tehetjük a tananyagot, ami növeli a motiváltságát, csökkenti a fáradtságérzetet. Segítségével könnyebb kialakítani a belső motivációt a gyerekekben, megakadályozva ezzel a lemorzsolódást.
 • Képességek fejlesztése:a művészetre nevelés következtében nem csak a matematikai és nyelvi, de számos más kompetenciaterület is fejlődésnek indul a diákokban