Tájékoztatás a rendkívüli helyzet elrendelésével kapcsolatosan

2020.03.16

Tájékoztatás a rendkívüli helyzet elrendelése esetén bevezetett tantermen kívüli digitális tanrenddel kapcsolatosan.

1. A 110/2020 (II.14.) Kormány határozata értelmében 2016. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívül, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik. A tananyag tantermen kívüli digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

2. A fentiekben említett Kormányhatározat értelmében az osztályfőnökök a szülők részére, 2020. március 16-án fognak értesítést küldeni a facebook csoportokba, vagy a KRÉTA üzenőrendszerén keresztül a digitális munkarend megszervezésével kapcsolatos információkról, tudnivalókról.

3. A tanítási nap, illetve tanítási hét megszervezése 2020. március 16-17-én történik meg, melyről a már említett csatornákon keresztül értesítjük a Tisztelt Szülőket.

4. A tanítási órák szervezésével kapcsolatosan a 2020. március 16-án hozunk végleges döntést, majd ezt követően nyújtunk tájékoztatást.

5. A tananyag átadásának és elsajátításának folyamata nagyon fontos, melynek menetéről az osztályfőnökök és a szaktanárok 2020. március 16-án adnak tájékoztatást.

6. Az értékelés folyamata a Pedagógiai Programban foglaltaknak megfelelően történik majd, különböző tesztek, beszámolók, stb. segítségével.

7. Az átadott ismeretek gyakoroltatásának eljárásrendjén dolgozunk. Ezt az eljárásrendet 2020. március 17-én ismertetjük.

8. Az átadott ismeretek számonkérése fontos. A számonkérés, beszámoltatás módszereiről, folyamatáról (a Pedagógiai Programmal összhangban) minden tanító és szaktanár az információs csatornákon keresztül tájékoztatja a következő napokban a tanulócsoportját.

9. A digitális munkarendben a tanuló és a pedagógus egyaránt részt kell, hogy vegyen, az órarendben foglaltaknak megfelelően. Ebből kifolyólag mindenkinek kötelező a folyamatban részt venni, munkát végezni. Amennyiben a tanuló nem kapcsolódik be ebbe a folyamatba az hiányzásnak minősül, melyet az SzMSz-ben és a Házirendben foglaltaknak megfelelően kell igazolni.

10. Rendkívüli helyzetben, amikor a szülő végképp nem tudja megoldani a tanuló felügyeletét, az iskola biztosítja (a 110/2020 Korm.hat.értelmében) a gyermek felügyeletét. Ezekről az igényekről 2020. március 16-án 10:00 óráig kell az osztályfőnököknek az igényeket benyújtani.

11. Az intézményben hagyott taneszközökért, felszerelésért 2020. március 16-án 13:00 után, az osztályfőnökökkel történt egyeztetést követően lehet bejönni az intézménybe.

12. A kapcsolattartás formáinak alkalmazása során kérnénk előnyben részesíteni a telefonon, a KRÉTÁ-ban, valamint a különböző digitális formákban történő kapcsolatfelvételt. A személyes kontaktot igyekezzünk kerülni.