Leendő első osztályosok beiratkozása a 2019/2020. tanévre

2019.03.22

Leendő első osztályosok beiratkozása a Vári Emil Általános Iskolába 
a 2019/2020. tanévre

A 2019/2020. tanévre történő beiratkozás időpontjai:

 • 2019. április 11. (csütörtök) 8:00 - 19:00 óra
 • 2019. április 12. (péntek) 8:00 - 18:00 óra között.

Tanköteles tanulók: 2013. 08. 31-ig született gyermekek.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok az alábbiak:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás:
 • - óvodai szakvélemény
 • - szakértői Bizottság szakértői véleménye.
 • - sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • Nyilatkozat a törvényes képviseletről (1. számú melléklet) ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény 4. könyvének előírásai az irányadók.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a beiratkozáskor az Etika / Hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozatot meg kell tennie a szülőknek.

Megkönnyíti későbbi munkánkat, ha a következő dokumentumok Önöknél vannak:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
 • A gyermek Taj - kártyája.
 • A gyermek adóazonosító kártyája.
 • A gyermek diákigazolványa vagy NEK - azonosító

A Vári Emil Általános Iskola beiskolázási körzetei az alábbiak: