A Vári Emil iskola igazgatóhelyettese kapta idén a Werner Gyula Díjat

2020.06.10

A Vári Emil Általános Iskola intézményvezető-helyettese, Szemjánné Jászay Gabriella kapta idén a Werner Gyula Díjat

A díjat családja és kollégái körében dr. Seszták Miklós kormánybiztostól, valamint Leleszi Tibortól, Kisvárda polgármesterétől vette át ma délután iskolánk elismert pedagógusa.
A kisvárdai önkormányzat 2014-ben több más szakmai díjjal együtt alapította a Werner Gyula Díjat. Ennek célja, hogy a több évtizedes kiemelkedő pedagógiai munkát elismerje. A díj odaítélése minden esetben szakmai javaslat alapján történik.
Szemjánné Jászay Gabriella lelkiismeretes munkája, gyermekszeretete, a partneri kapcsolatokra támaszkodó különleges és nagyhatású tanítási módszerei révén a Vári Emil iskola meghatározó tanáregyéniségévé vált.
A 21. tanévet zárja intézményvezető-helyettesként a Vári Emil Általános Iskolában, ahol 1993 óta matematika-fizika szakos tanár.
Pedagógiai kíváncsiságát a kihívások keresése, a tapasztalatszerzésre való törekvés, az alkotó megújulás, az iskoláért, annak közösségéért való tenni akarás kísérte és kíséri mind a mai napig. Hit és derű - ebből ered a pedagógusi, a vezetői hivatás iránti alázata, pozitív viszonyulása tanítványaihoz, kollégáihoz, vezetőtársaihoz, szülőkhöz. Pedagógiai igényessége, pontos munkája, türelme, higgadtságának ösztönző ereje közös alkotómunkában teljesedett ki tanítványaival és kollégáival egyaránt.
"Ha valakit olyannak látsz, amilyen éppen most, ezzel visszatartod őt a fejlődésben. De ha olyannak látod, amilyenné lehetne ezzel előre segíted őt életútján." Ez a Goethe- idézet jellemzi leginkább mind pedagógusi, mind vezetői hivatását.
A Vári Emil Általános Iskola tantestülete, szülői közössége és tanulóifjúsága nevében szívből GRATULÁLUNK a szakmai díjhoz.